Kiktől származunk?

A Holt-tengeri Tekercsek egyike, a Genezisz Apokrifon, olyan történetet tartalmaz, ami kellőképp megdöbbentő ahhoz, hogy az egyház ne verje nagydobra azt. Ebben ugyanis maga Noé van úgy beállítva, mintha egy nefilim leszármazottja lenne! Hiszen ha ez valóban igaz, és Lámeknek, Noé apjának a gyanúja valós alapokon nyugszik – vagyis hogy felesége intim kapcsolatba került egy bukott angyallal – akkor az bizony nagyon súlyos következtetések felé vezethet minket. Lássuk csak! Ha a nefilimek Luciferrel az élen letaszíttattak a mennyekből, és ez által Isten ellenségeivé lettek örök időkre, és ha Noé – vagyis az emberiség második ősapja – nefilim utód, akkor… Akkor mi is nefilim leszármazottak vagyunk mindannyian! Ha így van, az sokak számára borzalmas felfedezés lehet, hiszen ez esetben felvetődik a kérdés: valóban Isten teremtményei vagyunk, vagy közeli rokonságunkhoz tartozik a legfőbb bukott angyal, Lucifer? A Sátán…

Véleményed van? Ide írd be: